Terapimetoder

Emotionally Focused Therapy

Attachment Science in Practise. En metod baserad på anknytning, för individuellt arbete, och för par och familjer. Genom att långsamt gå igenom specifika händelser och få hjälp att sätta ord på vad som händer och sker i stunden, att på djupet (forts…)

Bildterapi

Bilder, musik och annan konst, har förmågan att beskriva ett sinnestillstånd eller en situation djupare än ord kan nå. Bilden kan också vara ett lekfullt sätt att närma sig något som är svårt. För att kunna beskriva saker som det ännu inte finns ord för (forts…)

En effektiv metod för att lära sig att lyssna på varann, samarbeta och lösa vardagsproblem tillsammans. Utgår ifrån att alla ska få komma till tals och höras, och att alla gör efter sin förmåga. Mkt effektivt vid konflikter och bråk, tex i familjeliv, (forts…)

Tillsammans med terapeuten får klienten hjälp att hitta sina personliga värden i livet, och med hjälp av detta motiveras att ta sig igenom ångesttillstånd, depression, eller beteenden som ställer till det i livet, och röra sig till ett liv som man vill leva. (forts…)

Klinisk Hypnos

är en behandlingsmetod med flera användningsområden, som jag framför allt använder för att bättre kunna behandla tidigare trauma, kraftiga känslomässiga reaktioner sk ”triggers”, anknytningsproblem och somatisering, alltså kroppsliga smärtor och funktionsbortfall oklart kopplade till psykiskt mående. Klinisk Hypnos har länge använts som smärtlindring vid tex tandläkaringrepp, vid kronisk smärta och i terapiarbete. Det är en beforskad metod vid IBS, kroppsliga smärtor och personlighetsförändring till följd av trauma. Läs mer om klinisk hypnos.

En terapimetod som i första hand togs fram för människor med hög självkritik, skuld och skam. Det har också visat sig hjälpsamt för att utveckla en varm relation med sig själv, för dem som inte har det, eller inte fått uppleva så mycket värme och medkänsla (forts…)

Kognitiv beteendeterapi

Skapar medvetenhet om hur vi tolkar, reagerar och beter oss när vi hamnar i en viss situation, och hur vår egen tolkning har stor betydelse för hur det faktiskt blir. Vi utforskar tankar, beteenden och slutsatser, vad som gör att beteendet fortsätter (forts…)

Presentation

Frida Falk, specialist i Barn och Ungdomspsykiatri och Palliativ vård, samtalsterapeut.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt via formuläret i menyn

falkpsykiatri@gmail.com

Besöksadress:
Nonnensgatan 3A, Örgryte
412 72 Göteborg
Hållplats Bögatan, linje 5

Favoriter Lästips & Appar

Känslostormar – Predrag Petrovic, om emotionell instabilitet och hjärnan
Hemligheten, från ögonkast till varaktig relation – Dan Josefsson, Egil Linge, om anknytningsmönster
Föräldraguiden vid Autism &ADHD – Katarina Sörngård
How to talk so kids will listen & How to listen so kids will talk – Adele Faber, Elaine Mazlish

Yoga Nidra – gratis app med enkel kroppsfokuserad avslappning 12 eller 30 min
750words – site med dagligt fritt skrivande, rensar hjärnan och klargör tankar

%d bloggare gillar detta: