CFT

Compassion Focused Therapy

En terapimetod som i första hand togs fram för människor med hög självkritik, skuld och skam. Det har också visat sig hjälpsamt för att utveckla en varm relation med sig själv, för dem som inte har det, eller inte fått uppleva så mycket värme och medkänsla från andra. I denna tillåtande värme är det lättare att lära känna och närma sig sitt känsloliv. På sikt hjälper Compassion med att känna sig trygg med att ge och ta emot kontakt, omtanke och närhet från andra, i nära som ytliga relationer. Något om kan vara svårt om man kommer från en otrygg bakgrund, eller haft andra dåliga erfarenheter i relationer senare i livet. Starka känslor triggas i relationer, av gamla minnen, och våra känslor styr och ligger bakom en stor del av varför vi reagerar och gör som vi gör. Liksom idrottare tränar mentalt och visuellt på att klara ett hinder, tränar man i CFT på att uppleva trygghet, gemenskap, värme, i vägledda meditationer. CFT fungerar som ett fint komplement till KBT och ACT.

Compassion Focused Therapies kallas på svenska Självmedkänsla, och är en mindfulnessbaserad. terapimatod som visat sig verksam för flera olika tillstånd såsom depression, ångest, ätstörningar, känslomässig instabilitet, anknytningsproblematik, och efter trauma i kombination med annan traumabehandling, där den gemensamma faktorn är en kvarvarande stark känsla av skuld, skam, nedvärdering av sig själv, underordnat beteende, dålig självkänsla och hård självkritik.

Känslor som triggas i nära relationer kan skapa relationsproblem, utmattning, ångest och oro, låg självkänsla, självkritik och skuldkänslor, isolering och skam, ilska och aggression, hög stress och utmattning, depression. Då känslomässiga problem ofta ligger bakom olika typer av beroendetillstånd (mat, relationer, sex, spel, substanser) kan det hjälpa att arbeta med de känslor som ligger bakom beroendet. Compassion handlar om att förstå sig själv och sin omgivning på ett annat sätt, vilka strategier men haft för att få vara nära. Och ge sig själv förståelse för det. Compassion har sin grund i anknytningsteori, och den självbild och relation till sig själv som tidigare nära relationer gett upphov till. Förståelse för detta, ger möjlighet till förändringsarbete och att skapa en öppen och förlåtande hållning mot sig själv och för varandra. Alla har en historia, och ett arv, och alla har hamnat i situationer man kanske ångrar, men med förståelse, värme och medvetenhet kan nya relationsmönster skapas.

Presentation

Frida Falk, specialist i Barn och Ungdomspsykiatri och Palliativ vård, samtalsterapeut.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt via formuläret i menyn

falkpsykiatri@gmail.com

Besöksadress:
Nonnensgatan 3A, Örgryte
412 72 Göteborg
Hållplats Bögatan, linje 5

Favoriter Lästips & Appar

Känslostormar – Predrag Petrovic, om emotionell instabilitet och hjärnan
Hemligheten, från ögonkast till varaktig relation – Dan Josefsson, Egil Linge, om anknytningsmönster
Föräldraguiden vid Autism &ADHD – Katarina Sörngård
How to talk so kids will listen & How to listen so kids will talk – Adele Faber, Elaine Mazlish

Yoga Nidra – gratis app med enkel kroppsfokuserad avslappning 12 eller 30 min
750words – site med dagligt fritt skrivande, rensar hjärnan och klargör tankar

%d bloggare gillar detta: