Hem

Falk Psykiatri

Terapi & Psykiatri
för ung, vuxen och familj

När livet skaver, behöver varje människa bli sedd och mött precis där hon är. Med samlad bedömning och stöd kan du få hjälp att hitta knutarna, bli vän med dem och få nya insikter att hitta din väg.

Frida Falk
När söker en terapi?

Min filosofi är att vi i grunden är sociala och känslomässiga varelser som har behov av att ingå i ett sammanhang, vara behövda, bli sedda, ha en röst, och känna oss trygga i kontakten med vår omgivning och nära och kära.
Och vara något så när snälla mot oss själva.

Så ser verkligheten inte ut för många och det kan få följder som ångest, depression, låg självkänsla, social isolering, sömnsvårigheter och koncentrationsproblem.

I samtal kan du bli speglad och förstådd på ett annat sätt, och med ändringen i den inre världen omformas också den yttre.

Trauma & Neuropsykiatri

Ibland är det särskilda händelser som trauma, till och med upprepade komplexa trauma som inträffat med en nära person. Det kräver särskild kunskap och omhändertagande.

En del svårigheter att fungera i vardagen beror på neuropsykiatri som ADHD och Autism. Misstänker du eller omgivningen det är det viktigt att du får träffa en psykiater, psykolog och terapeut med kännedom om detta, för att få rätt diagnos och behandling.

Rätt väg till diagnostik och i viss mån behandling, erbjuds.

Klinisk Hypnos

Utbildad i Klinisk Hypnos via SFKH, Svensk förening för Klinisk Hypnos.

Kan vara mkt hjälpsamt vid inre utforskande, självkännedom, avslappning, klarhet inför svåra beslut, anknytningstrauma, barndomstrauma, smärtlindring, förlossningsrädsla, mm.

I samtal kan du bli speglad och förstådd på ett annat sätt, och med ändringen i den inre världen omformas också den yttre.

Lästips

Falks Favoriter


Betyg: 5 av 5.
Böcker

Betyg: 5 av 5.
Appar & Siter
  • Yoga Nidra – gratis app med enkel kroppsfokuserad avslappning 12 eller 30 min
  • 750words – site med dagligt fritt skrivande, rensar hjärnan och klargör tankar